Pražský voucher na kreativní služby

Branding, public relations a sociální sítě

V roce 2020 získala firma H 4.0 Coffee s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast H 4.0 Coffee s.r.o. na projektu Branding, public relations a sociální sítě v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

Projekt Branding, public relations a sociální sítě je spolufinancován Evropskou unií.

Virtual Reality H 4.0

V roce 2020 získala firma H 4.0 Coffee s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast H 4.0 Coffee s.r.o. na projektu Virtual Reality H 4.0 v Praze za účelem oslovení široké cílovéskupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je VR aplikace.

Projekt Virtual Reality H 4.0 je spolufinancován Evropskou unií.

Website H 4.0 Coffee s.r.o.

V roce 2020 získala firma H 4.0 Coffee s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast H 4.0 Coffee s.r.o. na projektu Website H 4.0 Coffee s.r.o. v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem jsou webové stránky.

Projekt Website H 4.0 Coffee s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.